Cập nhật lúc: 18:35, 25/04/2017 [GMT+7]
.

Hóa đơn mua hàng trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua ngân hàng


(Baoquangngai.vn)- Trong Chương trình “Cà phê doanh nhân” giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh tháng 4.2017. Một số doanh nghiệp hỏi: Hóa đơn mua hàng trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua ngân hàng. Tài khoản của Doanh nghiệp phải đăng ký hoặc thông báo cho cơ quan thuế.  Hiện nay đã bỏ quy định này, có đúng không?

Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) đã bỏ qui định:

“Tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp”.

“Nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế”.
                          

 Khoa Thành (tổng hợp)
    
 

.