Cập nhật lúc: 05:56, 26/03/2016 [GMT+7]
.

Thông báo đường dây nóng hỗ trợ Doanh nghiệp Quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2015


Để việc quyết toán thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân năm 2015 cho Người nộp thuế được thực hiện theo đúng thời gian qui định, tránh bị dồn dập vào những ngày cuối cùng của kỳ quyết toán thuế, gây nên sự quá tải, nghẽn mạng… Cục Thuế đề nghị các Doanh nghiệp kê khai, nộp thuế trên địa bàn nào cần liên hệ đường dây nóng các cơ quan Thuế địa bàn đó để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện Quyết toán thuế được thuận lợi. Sau đây là đường dây nóng cơ quan Thuế tỉnh Quảng Ngãi và một số nội dung cần lưu ý khi Quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2015.

I- Cơ quan Cục Thuế:
-    Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ:             055 – 3818.919 – 3822.017
-    Phòng QL Thuế Thu nhập cá nhân:         055 – 3713.247
-    Phòng Tin học:                    055 – 3822.314

II- Chi cục Thuế các huyện, thành phố:
1.    Thành phố Quảng Ngãi:   055 – 2210.701 – 2241.294
2.    Bình Sơn    :                    055 – 3516.006
3.    Sơn Tịnh:                        055 – 8503.806
4.    Tư Nghĩa:                        055 – 3845.508
5.    Nghĩa Hành:                    055 – 2215.608
6.    Mộ Đức:                          055 – 3857.039
7.    Đức Phổ:                        055 – 3858.782
8.    Ba Tơ:                            055 – 3891.461
9.    Sơn Hà:                          055 – 3864.250
10.     Trà Bồng:                    055 – 6287.008
11.    Minh Long:                   055 –3866.406
12.    Sơn Tây:                     055 - 3868.094
13.    Tây Trà:                      055 – 3870.083


Lưu ý:*) Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 2015

- Về Văn bản pháp luật về Thuế TNDN
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế
Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015
Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

- Thời hạn quyết toán
Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2015 chậm nhất là ngày 30/03/2016 đối với doanh nghiệp có năm tài chính theo năm dương lịch, hoặc trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính đối với doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch.

- Phạt VPHC đối với hành vi chậmnộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định:Thực hiện theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết về xử phạt hành chính về thuế

*) Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân 2015:
Về Văn bản pháp luật về Thuế TNCN
Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012; Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013
Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013
Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015

I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHI TRẢ THU NHẬP (TCTTN)

1. Trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN)
2. Nơi nộp hồ sơ QTT TNCN
3. Hồ sơ khai QTT TNCN
4. Thực hiện QTT TNCN; Các trường hợp thuộc diện ủy quyền QTT TNCN
5. Thời hạn nộp hồ sơ khai QTT TNCN: Thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN chậm nhất là ngày 30/03/2016.

II. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

1. Các trường hợp cá nhân trực tiếp QTT TNCN với CQT
2. Nơi nộp hồ sơ QTT TNCN
3. Hồ sơ QTT TNCN
4. Cá nhân QTT TNCN
5. Thời hạn nộp hồ sơ khai QTT TNCN: Thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN chậm nhất là ngày là ngày 30/03/2016, trừ trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế.

III. Phạt VPHC đối với hành vi chậmnộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định:Thực hiện theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết về xử phạt hành chính về thuế

 Cục Thuế đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp phối hợp, hướng dẫn người lao động thuộc đối tượng phải tự QTT TNCN năm 2015 tại Cục Thuế thực hiện nộp hồ sơ tại đơn vị và liên hệ với cán bộ quản lý thuế trực tiếp để được hỗ trợ nhận hồ sơ QTT TNCN.                            CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
 

.