Cập nhật lúc: 10:16, 30/03/2016 [GMT+7]
.

Có được uỷ quyền cho người khác thực hiện quyết toán thuế TNCN không?

 

 
 
Trả lời:
 
Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì: Trường hợp người nước ngoài đã kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam nhưng trước khi xuất cảnh chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể uỷ quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự cho đơn vị trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định.
 
Như vậy trường hợp của bạn nếu không thực hiện quyết toán thuế TNCN trước khi xuất cảnh thì bạn có thể uỷ quyền cho Công ty bạn đang làm việc hoặc cá nhân khác quyết toán thuế TNCN cho bạn.
.