TITLE

Video: Phiên chợ đặc biệt ở Lý Sơn

(Baoquangngai.vn)- Tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi một có phiên chợ đặc biệt, duy nhất chỉ có ở Việt Nam, đó là phiên chợ hành tỏi. Và dĩ nhiên ở đây chỉ bán 1 mặt hàng duy nhất là hành tỏi. Cuối năm, chợ tỏi ở huyện đảo Lý Sơn nhộn nhịp cảnh mua bán.

.
.
.
.